Document 6B: Hungarian title page and preface to Charlotte Perkins Gilman, A nő gazdasági helyzete : tanulmány a férfi és nő közötti gazdasági viszonyról, mint a társadalmi evolució tényezőjéröl [The economic situation of women: study of the economic relationship between male and female as a factor of social evolution]

back to top